• Den gyldne kongle.
  Premien til vinnerlaget.

  Velkommen til Skoglekene

  Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Hamar Naturskole, Skogselskapet og Norsk Skogmuseum. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen.


  Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene vil foregå i perioden 6. mars til 19. mai. På denne siden vil deltagerne finne oppgavene og nødvendige lenker for å løse oppgavene. De beste klassene fra hvert fylke vil møtes til finale på Norsk Skogmuseum den 14. juni!


  invitasjon Hedmark


  invitasjon - resten av landet

   

  Gjennomføring
  Skoglekene er delt inn i tre runder

  Runde 1 – Bli kjent i nærskogen

  Klassen skal kartlegge nærskogen med hensyn til dyre- og fugleliv, samt hvordan nærskogen blir brukt av lokalbefolkningen. Gjennomføres i perioden 6. mars - 7. april.

  Runde 2 – Tre og bruk av tre

  Klassen skal finne ut hvilke trær som vokser i nærskogen, gå på jakt etter det «rareste» treet og fotografere dette, si noe om hva vi kan bruke treslagene til, og gjerne lage enkle ting av tre. Gjennomføres i perioden 18. april - 19. mai

  Runde 3 – Finale på Norsk Skogmuseum, Elverum.

  I løpet av skoglekene skal klassene konkurrere og løse både praktiske og teoretiske spørsmål om skog, natur og friluftsliv. Onsdag 14. juni 2017


  De innledende rundene i Skoglekene foregår i skolenes nærskog. Klassene kan selv velge hvordan og når de i løpet av periodene vil arbeide med oppgavene, og opplegget kan fint tilpasses ulike læreplanmål. Her er det også muligheter for å kontakte fylkesskogselskapet og gjennomføre runde 2 i samarbeid med dem.


  Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og den beste klassen i fylket vil komme til en nasjonal finale. NB! Bare fire elever fra hver klasse kan reise. Klassen/læreren bestemmer hvilke fire elever som skal få representere klassen. Klasser som trenger det, får gratis transport, og det er muligheter for overnatting i telt/lavvo på Skogmuseet.


  Premiering

   

  Vinnerlaget mottar «Den gylne kongle» og 5000 kr

  Alle som gjennomfører finalen får:

  • et sett med trelagsplakater
  • boka om bjørka gjennom fire årstider, Frøken Betula


  Påmelding

  Påmelding innen 1. februar 2017 til Anna Lena Albertsen ved Skogkurs. Send e-post til ala@skogkurs.no og oppgi:

  • skolens navn og kontaktperson
  • epostadresse, ev. telefonnummer til aktuell lærer
  • antall elver i klassen/på trinnet

  Runde 1 – Bli kjent i nærskogen

 • Første runde består av å kartlegge nærskogen med hensyn til dyreliv, samt å undersøke hvordan denne skogen brukes av lokalbefolkningen. Runden starter 6. mars og varer til 7. april, og dere kan gå ut flere ganger i perioden på jakt etter spor og sportegn. Husk at det kan være lurt å komme seg ut mens det ennå ligger snø på bakken.


  Oppgavene er altså:

  1. Ta bilde(r) av skolens nærskog. Dette kan gjøres med mobiltelefon eller digitalt kamera. Inntil 3 bilder.
  2. Gå ut i skolens nærskog og let etter spor og sportegn etter pattedyr og fugler. Dette kan være fotspor, møkk, beitespor, kongler, hull i trær etter hakkespett, fjør, hi, med mer. Vinteren er en fin tid å lete etter spor. Sportegnene må dokumenteres, men dere kan selv velge hvordan.
  3. Fortell litt om nærskogen deres og hva den brukes til. Finn ut om den brukes av lokalbefolkningen til for eksempel turer og andre former for friluftsliv, eller til næring, for eksempel tømmerdrift.

  Dere må lage en «rapport» som dokumenterer hva dere har funnet ut om nærskogen deres. Foruten bilde av nærskogen, står dere fritt til å løse oppgaven slik dere vil. Dere kan utforme rapporten som en PP-presentasjon, et Word-dokument, skrive fritt, tegne, eller velge andre måter å vise frem hva dere har gjort og hva dere har funnet.


  Rapporten kan sendes enten digitalt (e-post) eller pr post til:

  Anna Lena Albertsen
  E-post: ala@skogkurs.no
  Adresse: Skogbrukets Kursinstitutt,
  Honnevegen 60, 2836 Biri


  Frist: 7. april 2017

  For å lære mer om spor og sportegn og skogen generelt anbefales det i forkant å bruke Skogveven og Kongleposten sine sider:
  Skogveven

  • Mennesket og skogen
   Dette er en bildeserie som viser hvilken betydning skogen har for mennesket.
  • Skog og mangfold
   Her kan eleven bevege seg gjennom ulike skogtyper og undersøke hvilke planter og dyr som lever her.

  Kongleposten

  • Oppgaver
   Her kan elevene prøve seg på dra-slipp oppgaver og om spor og sportegn.
  • Faktaark
   Faktaarkene om dyrene i skogen vår kan være lurt å lese før man prøver seg på oppgavene!

  Innsendt materiale vil danne grunnlaget for hvilke skoler som kommer til finalen. Lurer dere på noe, er det bare å ta kontakt med Knut Monssen ved Hamar Naturskole eller Anna Lena Albertsen ved Skogbrukets Kursinstitutt


  Knut Monssen
  E-post: Knut.monssen@hamar.kommune.no
  Mobil: 957 73 079


  Anna Lena Albertsen
  E-post: ala@skogkurs.no
  Mobil: 971 65 634


  Lykke til!

 • Runde 2 - Tre og bruk av tre

  Andre runde består i å utforske nærskogen enda grundigere. Dere skal finne ulike treslag i nærskogen deres, gå på jakt etter «rare trær», og finne ut hva man lage av de ulike treslagene. Kanskje kan dere lage noen enkle ting av tre også. Man behøver ikke bare spikke eller snekre; kanskje har dere andre ideer til hva man kan bruke trær til?


  Oppgavene er altså

  1. Dere skal finne ut hvor mange treslag det er i nærskogen og dokumentere dette på en eller annen måte, f.eks. med bilde eller tegning.
  2. Gå på jakt etter et tre i nærskogen, et tre dere synes er fint, eller «rart», eller et tre som er «spesielt» - som det kanskje er en historie rundt – eller bare rett og slett et tre i nærskogen som dere har et forhold til. Ta bilde av treet og send det inn. Her må klassen bli enig om ett tre.
  3. Kan dere lage noe av tre, for eksempel ei seljefløyte, en spaserstokk, en knagg, en værpinne? Ta bilde(r) av det dere lager.

  Dere må lage en «rapport» som dokumenterer hvordan oppgavene er løst. Den må inneholde bilder, tegninger eller annet som viser hvilke treslag dere har i nærskogen, det spesielle treet der har valgt, og hva dere eventuelt har lagd av tre. For øvrig, står dere fritt til å løse oppgaven slik dere vil.

   

  Bidraget sendes digitalt (e-post) eller pr. post til:

  Anna Lena Albertsen
  E-post: ala@skogkurs.no
  Adresse: Skogbrukets Kursinstitutt,
  Honnevegen 60, 2836 Biri

  Frist: 19. mai 2017

   

  I runde 2 er det også mulig for skolene å få en avtale med Skogselskapet, slik at de blir med når dere skal ut i nærskogen. Interesserte skoler må ta kontakt med sitt lokale fylkesskogselskap . NB! Tilbudet vil begrense seg til noen få skoler per fylke.

  Treslag i Norge

  Skogveven

  Plakater

  • En plakatserie som dekker de vanligste treslagene i Norge. Plakatene er gratis, porto vil påbeløpe: Skogkurs butikk

  App

  • En app for smarttelefoner og nettbrett utviklet for skoleelever som et verktøy for å bli kjent med våre vanligste treslag. Les mer her

  Hva kan tre brukes til
  Skogveven

  Norges Skogeierforbund

  Tips til ting dere kan lage
  Valgfag

  Uteskoleveven

  Treveven

   

  Tips til mat fra skogen
  Skogveven

  Innsendt materiale vil danne grunnlaget for hvilke skoler som kommer til finalen. Lurer dere på noe, er det bare å ta kontakt med Knut Monssen ved Hamar Naturskole eller Anna Lena Albertsen ved Skogbrukets Kursinstitutt.

   

  Knut Monssen
  e-post Knut.monssen@hamar.kommune.no
  Tlf. nr. 95773079

  Anna Lena Albertsen
  e-post ala@skogkurs.no
  Tlf. nr. 97165634

  LYKKE TIL!

   

  Runde 3: Finale på Norsk Skogmuseum

  Finalerunde på Elverum med ulike oppgaver:

  Informasjonen her vil bli tilgjengelig fra 21. mai 2017.